1. pl
 2. en
11 marca 2024

Jak z sukcesem wdrożyć AGV w Twojej Fabryce? - Kompleksowy Przewodnik Edukacyjny

Wprowadzenie

Wdrażanie Automatycznych Wózków Transportowych (AGV) to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim strategicznego planowania, zrozumienia własnych potrzeb i możliwości. Zanim zdecydujesz się na ten krok, ważne jest, aby odpowiedzieć sobie na szereg kluczowych pytań, które pomogą ocenić, czy Twoja fabryka jest gotowa na taką innowację.


1. Chcieć to nie oznacza móc - czy Twoja fabryka jest gotowa?

Decyzja o implementacji Automatycznych Wózków Transportowych (AGV) jest często postrzegana jako przełom w efektywności operacyjnej i automatyzacji procesów logistycznych w fabryce. Jednak, pomimo licznych korzyści, nie każda organizacja jest gotowa na tego typu zmianę. Gotowość fabryki do wdrożenia AGV zależy od wielu czynników, które wykraczają poza same zdolności finansowe. Rozważenie poniższych aspektów pomoże ocenić, czy Twoja fabryka jest na tę innowację przygotowana:

Infrastruktura i Layout

Pierwszym krokiem w ocenie gotowości jest analiza infrastruktury fizycznej Twojej fabryki. AGV wymagają określonych warunków, aby móc sprawnie funkcjonować. Należy wziąć pod uwagę:

 • Przestrzeń robocza: AGV potrzebują odpowiedniej przestrzeni do manewrowania. Ciasne korytarze, zatłoczone alejki, czy nieustannie zmieniające się środowisko mogą utrudniać ich pracę.
 • Stan podłogi: Podłoże, po którym poruszają się AGV, powinno być gładkie i równe. Nierówności, progi czy inne przeszkody mogą być problematyczne dla wielu systemów AGV.
 • Oznakowanie i dostępność: Dobrze zaplanowany layout, w tym oznakowanie dróg przeznaczonych dla AGV, znacznie ułatwia ich integrację i bezpieczne współistnienie z ludźmi i innymi pojazdami.

Procesy operacyjne

Kluczem do efektywnego wykorzystania AGV jest ich integracja z istniejącymi procesami operacyjnymi. Zautomatyzowane wózki najlepiej sprawdzają się, gdy są wprowadzane do dobrze zorganizowanego, przewidywalnego środowiska:

 • Standardyzacja i przewidywalność: AGV są najbardziej efektywne, gdy procesy logistyczne są zestandaryzowane i powtarzalne. Zmienność i nieprzewidywalność mogą stanowić wyzwanie dla planowania tras i zadań AGV.
 • Integracja z systemami IT: Wdrożenie AGV często wymaga integracji z istniejącymi systemami zarządzania produkcją, magazynem (WMS) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Gotowość do tej integracji jest kluczowa dla osiągnięcia pełni korzyści z automatyzacji.

Zaangażowanie zespołu

Sukces wdrożenia AGV zależy również od ludzi - ich otwartości na zmiany, gotowości do nauki i adaptacji.

 • Przygotowanie personelu: Edukacja i zaangażowanie pracowników są kluczowe dla płynnego wdrożenia AGV. Zrozumienie przez nich korzyści, jakie niesie automatyzacja, oraz szkolenie w zakresie obsługi i współpracy z AGV, są niezbędne.
 • Komunikacja i współpraca: Otwarta komunikacja między kierownictwem, zespołem IT, pracownikami operacyjnymi oraz działem BHP jest fundamentalna. Współpraca ta pomaga w identyfikacji potencjalnych problemów i w efektywnym wdrażaniu nowych rozwiązań.

Podsumowując, gotowość fabryki do wdrożenia AGV to złożona kwestia, wymagająca holistycznego podejścia do oceny zarówno infrastruktury fizycznej, procesów operacyjnych, jak i gotowości zespołu. Zanim podejmiesz decyzję o inwestycji w AGV, upewnij się, że Twoja fabryka jest odpowiednio przygotowana na te zmiany. Tylko wówczas możesz maksymalnie wykorzystać potencjał, jaki niesie za sobą automatyzacja logistyki.


 

2. Dlaczego chcesz wdrożyć AGV?

Kluczowym elementem sukcesu każdego projektu technologicznego jest zrozumienie motywacji stojącej za jego wdrożeniem. W przypadku AGV, odpowiedź na to pytanie pomaga nie tylko w określeniu celów projektu, ale również w zaplanowaniu jego przebiegu tak, aby maksymalnie odpowiadał na potrzeby Twojej fabryki.

Rozpoznanie potrzeb biznesowych

Przede wszystkim, ważne jest zidentyfikowanie głównych czynników, które skłoniły Cię do rozważenia wdrożenia AGV w Twojej operacji. Czy jest to:

 • Potrzeba zwiększenia efektywności operacyjnej: Czy Twoja fabryka zmaga się z wyzwaniami związanymi z obsługą materiałową, które mogą zostać zniwelowane przez automatyzację?

 • Brak rąk do pracy: Czy deficyt pracowników operacyjnych skłonił Cię do szukania rozwiązań automatycznych, które mogą zastąpić lub wspomóc pracę ludzką?

 • Poprawa bezpieczeństwa: Czy na terenie Twojej fabryki doszło do wypadków przy pracy, które mogłyby być uniknięte dzięki zastosowaniu AGV, minimalizując interakcję między maszynami a pracownikami?

 • Optymalizacja przepływu materiałów: Czy poszukujesz sposobów na usprawnienie logistyki wewnętrznej, redukcję czasów przestoju czy poprawę zarządzania magazynem?

 • Innowacyjność i konkurencyjność: Czy dążysz do wzmocnienia pozycji swojej fabryki na rynku przez wdrożenie nowoczesnych technologii?

Analiza wpływu na organizację

Po zidentyfikowaniu głównych powodów, warto również dokonać analizy, jak wdrożenie AGV wpłynie na różne aspekty działalności fabryki:

 • Zmiany w procesach operacyjnych: W jaki sposób automatyzacja wpłynie na obecne procesy pracy? Czy wymagane będą modyfikacje istniejących procedur?

 • Wpływ na pracowników: Jak pracownicy zareagują na wprowadzenie AGV? Czy jesteś gotów na szkolenia i wsparcie w okresie adaptacji do nowej technologii?

 • Koszty i ROI: Jak przedstawia się analiza kosztów wdrożenia AGV w porównaniu z przewidywanymi korzyściami? Czy opracowałeś realistyczny plan zwrotu z inwestycji?


Odpowiedzi na te pytania są kluczowe nie tylko dla uzasadnienia decyzji o wdrożeniu AGV, ale również dla zaplanowania strategii implementacji, która będzie skutecznie służyć Twoim celom biznesowym.


 

3. Wdrożenie AGV z sukcesem to wiele czynników - kluczowe pytania na starcie

Sukces wdrożenia Automatycznych Wózków Transportowych (AGV) w fabryce zależy od wielu czynników. Przed podjęciem decyzji o implementacji tej technologii, kluczowe jest zadanie sobie i zespołowi szeregu fundamentalnych pytań. Odpowiedzi na nie pomogą w zrozumieniu celów, możliwości i wyzwań związanych z wdrożeniem AGV. Oto najważniejsze z nich:

Kto i dlaczego chce wdrożyć AGV?

Zrozumienie motywacji stojącej za wdrożeniem AGV jest kluczowe dla sukcesu całego projektu. Czy decyzja o wdrożeniu wynika z potrzeb rynkowych, braku rąk do pracy, czy może jest to inicjatywa mająca na celu poprawę bezpieczeństwa lub efektywności operacyjnej? Zdefiniowanie "dlaczego" pomoże w ustaleniu celów i priorytetów projektu.

Jakie są główne cele wdrożenia AGV?

Cele wdrożenia AGV mogą być różne dla różnych organizacji. Czy chodzi o zwiększenie przepustowości produkcji, redukcję kosztów operacyjnych, czy może o poprawę ergonomii pracy i zmniejszenie ryzyka wypadków? Określenie konkretnych celów na samym początku ułatwi projektowanie systemu AGV oraz ocenę jego skuteczności po wdrożeniu.

Jakie procesy mają zostać zautomatyzowane?

Decyzja o wyborze konkretnych procesów do automatyzacji jest kluczowa. Zaleca się rozpoczęcie od prostych, dobrze zdefiniowanych i powtarzalnych zadań, które mogą zostać łatwo zautomatyzowane. Taka strategia pozwoli na stopniowe wprowadzanie zmian i oswojenie personelu z nowymi technologiami.

Jakie są oczekiwania wobec systemu AGV?

Oczekiwania wobec systemu AGV powinny być realistyczne i oparte na dokładnej analizie potrzeb fabryki. Ważne jest, aby zrozumieć, jakie funkcjonalności są kluczowe dla Twoich operacji, np. typ nawigacji, zdolność do transportu określonych ładunków czy integracja z istniejącymi systemami WMS/ERP.

Jakie wyzwania mogą pojawić się podczas wdrożenia?

Każde wdrożenie technologii niesie ze sobą pewne ryzyka i wyzwania. Może to być opór pracowników, wyzwania techniczne związane z integracją systemów, czy nawet ograniczenia infrastrukturalne fabryki. Identyfikacja potencjalnych przeszkód na wczesnym etapie pozwoli na lepsze przygotowanie i minimalizację ryzyka niepowodzenia.


Zadanie sobie tych i innych kluczowych pytań na wstępie pomoże w określeniu, czy Twoja organizacja jest gotowa na wdrożenie AGV i jak najlepiej podejść do tego procesu. Kluczowe jest tutaj holistyczne podejście, uwzględniające nie tylko technologię i procesy, ale również ludzi i kulturę organizacyjną.


4. Przygotowanie do rozmów z dostawcami

Aby wdrożenie AGV zakończyło się sukcesem, kluczowe jest dokładne przygotowanie się do rozmów z potencjalnymi dostawcami tych systemów. Oto, jak możesz to zrobić:

Zbierz wszystkie niezbędne dane

Przed rozpoczęciem rozmów z dostawcami, ważne jest, aby zebrać i przygotować wszystkie niezbędne informacje dotyczące procesów, które planujesz zautomatyzować:

 • Layout: Dokładne schematy i rysunki fabryki, w tym zaznaczone trasy, którymi mają poruszać się AGV. Te dane pomogą dostawcom zrozumieć specyfikę przestrzeni roboczej i zaprojektować najbardziej efektywny system nawigacji.

 • Informacje o ładunkach: Szczegółowe informacje o rodzajach i wymiarach ładunków, które mają być transportowane, włączając w to maksymalne obciążenia, wymagania dotyczące sposobu chwytania czy stabilności ładunku. To kluczowe dane, które pomogą w doborze odpowiednich typów AGV.

 • Podział na transport surowca i produktu gotowego: Rozróżnienie między transportem surowców a produktów gotowych pozwoli na lepsze zrozumienie różnych wymagań logistycznych i zaplanowanie optymalnej ścieżki wdrożenia AGV dla każdego z tych obszarów.

Opracuj listę pytań i oczekiwań

Przygotowanie listy pytań i oczekiwań jest równie ważne, co zgromadzenie danych. To pozwoli na:

 • Zrozumienie możliwości oferowanych przez różnych dostawców.

 • Sprawdzenie, czy oferowane rozwiązania mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb Twojej fabryki.

 • Ocena zakresu wsparcia technicznego i serwisowego po wdrożeniu systemu AGV.

Zaplanuj wizyty w fabryce

Zaplanowanie wizyt potencjalnych dostawców w Twojej fabryce to kolejny kluczowy element przygotowań. Taka wizyta pozwoli dostawcom:

 • Bezpośrednio zobaczyć specyfikę operacji i ewentualne wyzwania związane z wdrożeniem AGV.

 • Lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania i dostosować swoją ofertę do realnych potrzeb.

 • Przeprowadzić wstępną analizę i ewentualnie zasugerować konieczne adaptacje infrastruktury lub procesów.


Pamiętaj, że każdy szanujący się dostawca powinien być gotów na taką wizytę, a obustronna komunikacja i otwartość na pytania i sugestie są kluczem do znalezienia najlepszego partnera do współpracy przy wdrożeniu AGV.


 

5. Wizja lokalna i analiza z dostawcami

Wizja lokalna i bezpośrednia współpraca z potencjalnymi dostawcami AGV w Twojej fabryce to kluczowe etapy w procesie wdrożenia. Pozwala to na dokładne zrozumienie potrzeb, możliwości oraz potencjalnych wyzwań, z jakimi możesz się spotkać podczas implementacji systemu AGV. Oto, jak najlepiej wykorzystać ten czas:

Organizacja wizji lokalnej

Zaproszenie dostawców do fabryki umożliwia im dokładne zapoznanie się z miejscem, gdzie mają zostać wdrożone AGV. Podczas wizji lokalnej, dostawcy mogą:

 • Oceniać przestrzeń: Analiza przestrzeni roboczej, w tym szerokości korytarzy, stanu podłóg, oraz identyfikacja potencjalnych przeszkód dla AGV.

 • Analizować przepływ materiałów: Zrozumienie, jak materiały są obecnie transportowane w fabryce i jak proces ten może zostać ulepszony przy użyciu AGV.

 • Rozpoznawać wąskie gardła: Identyfikacja obszarów, które mogą wymagać szczególnych rozwiązań lub dostosowań, by umożliwić sprawną pracę AGV.

Współpraca z dostawcami

Wizyta na miejscu to również doskonała okazja do bezpośredniej współpracy z dostawcami w celu dostosowania ich oferty do Twoich specyficznych potrzeb. Możesz:

 • Dyskutować o specyfikach operacyjnych: Przekazanie dostawcom szczegółowych informacji o operacjach fabrycznych, które mają zostać zautomatyzowane, pomoże im lepiej zrozumieć wymagania i zaproponować najbardziej odpowiednie rozwiązania.

 • Rozważać różne opcje technologiczne: Rozmowy mogą dotyczyć różnych dostępnych technologii nawigacji AGV, ich zalet i ograniczeń, oraz sposobu, w jaki mogą one zostać zintegrowane z istniejącymi systemami w fabryce.

 • Ustalać wymagania dotyczące bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo jest kluczowym aspektem każdego systemu AGV. Wizyta daje możliwość omówienia z dostawcami sposobów zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i samej infrastrukturze.

Analiza po wizycie

Po wizycie lokalnej ważne jest przeprowadzenie dokładnej analizy zgromadzonych informacji wraz z dostawcami. Celem jest opracowanie ostatecznego planu wdrożenia, który uwzględnia wszystkie istotne aspekty, od technologii po wymogi bezpieczeństwa i integrację z innymi systemami.


Wizja lokalna i analiza z dostawcami to nie tylko szansa na dopracowanie szczegółów technicznych, ale również na budowanie relacji z dostawcą, co jest fundamentem dla pomyślnego wdrożenia i przyszłej współpracy.


 

6. Wybór dostawcy i rozwiązania

Wybór odpowiedniego dostawcy i rozwiązania AGV to krytyczny krok w procesie wdrożenia, który decyduje o przyszłej efektywności i niezawodności systemu. Oto, jak podejść do tego zadania, aby maksymalizować korzyści z inwestycji w automatyzację:

Ustalanie kryteriów wyboru

Zdefiniowanie jasnych kryteriów wyboru jest pierwszym krokiem do znalezienia najlepszego dostawcy. Powinny one obejmować:

 • Kompatybilność technologiczną: Jak dobrze proponowane rozwiązanie integruje się z istniejącymi systemami operacyjnymi i informatycznymi w fabryce.

 • Doświadczenie i referencje: Historia sukcesów dostawcy w implementacji AGV w podobnych warunkach operacyjnych.

 • Wsparcie i serwis: Dostępność serwisu i wsparcia technicznego, zwłaszcza lokalnego, co może być kluczowe dla szybkiego rozwiązywania problemów i utrzymania ciągłości operacji.

 • Elastyczność i skalowalność: Możliwość dostosowania systemu do zmieniających się potrzeb i skalowania w miarę rozwoju firmy.

 • Koszt całkowity (TCO): Nie tylko cena zakupu, ale również koszty integracji, eksploatacji, konserwacji i potencjalnych przyszłych rozbudów.

Rozmowy z dostawcami

Na podstawie ustalonych kryteriów, przeprowadź szczegółowe rozmowy z wybranymi dostawcami, aby ocenić, jak ich oferta odpowiada na potrzeby Twojej fabryki. To również czas, aby zadać wszelkie pytania dotyczące specyfikacji technicznych, procesu wdrożenia oraz oczekiwanych rezultatów.

Wizja lokalna z dostawcami

Jeśli to możliwe, zorganizuj wizyty kolejnych dostawców w Twojej fabryce. Takie spotkania „w terenie” pozwalają jeszcze dokładniej ocenić, jak dostawcy planują dostosować swoje rozwiązania do specyfiki operacji.

Analiza ofert

Po zebraniu wszystkich informacji, dokonaj starannej analizy ofert pod kątem wcześniej ustalonych kryteriów. Ważne, aby wziąć pod uwagę nie tylko cenę, ale przede wszystkim wartość, jaką każde z rozwiązań wnosi do Twojej fabryki.

Decyzja

Wybór dostawcy to nie tylko kwestia danych liczbowych, ale również zaufania w możliwości techniczne i wsparcie po wdrożeniu. Zaufanie do dostawcy, jego otwartość na współpracę i dostosowanie do potrzeb są równie ważne, co aspekty techniczne oferty.


Wybór właściwego dostawcy i rozwiązania AGV to fundament dla pomyślnej automatyzacji procesów w fabryce. Staranny proces selekcji zapewni, że inwestycja przyniesie oczekiwane korzyści, zwiększając efektywność, bezpieczeństwo i konkurencyjność Twojej działalności.


 

7. Implementacja i szkolenia: Przygotuj się na wyzwania

Faza implementacji i szkolenia jest kluczowym etapem w procesie wdrożenia systemu AGV w fabryce. To moment, w którym plany i teorie zamieniają się w konkretne działania, a cała organizacja musi wykazać gotowość na zmiany. Podejście do tego procesu z odpowiednią ostrożnością i realizmem jest niezbędne dla osiągnięcia sukcesu.

Implementacja: Etap pełen wyzwań

Wdrożenie AGV często wiąże się z wyzwaniami, które mogą opóźnić lub utrudnić proces:

 • Dostosowanie infrastruktury: Nawet najlepiej przygotowana fabryka może wymagać dodatkowych modyfikacji infrastruktury, aby w pełni dostosować się do potrzeb AGV.

 • Integracja systemów: Połączenie AGV z istniejącymi systemami IT fabryki, takimi jak WMS (Warehouse Management System) czy ERP (Enterprise Resource Planning), może wymagać więcej czasu i zasobów niż początkowo zakładano.

 • Testowanie i optymalizacja: Faza testów jest nieodzowna, aby upewnić się, że system AGV działa jak należy. Wymaga to czasu na przeprowadzenie testów, identyfikację problemów i wprowadzenie niezbędnych korekt.

Szkolenia: Klucz do sukcesu

Szkolenie personelu jest równie ważne, co sama implementacja technologii. Pracownicy muszą nie tylko nauczyć się, jak obsługiwać nowy system, ale także zrozumieć, jak ich praca będzie wyglądała po wdrożeniu AGV:

 • Obejmowanie wszystkich zmian: Szkolenia powinny obejmować nie tylko obsługę samego AGV, ale również zmiany w procedurach pracy, zasadach bezpieczeństwa i metodach komunikacji.

 • Zaangażowanie na wszystkich poziomach: Szkolenia powinny być skierowane do pracowników na wszystkich poziomach organizacji, od operatorów po menedżerów, aby każdy mógł zrozumieć swoją rolę w nowym środowisku pracy.

 • Długoterminowe wsparcie: Po pierwszych szkoleniach, ważne jest zapewnienie ciągłego wsparcia i możliwości dalszego rozwoju umiejętności, tak aby pracownicy mogli efektywnie korzystać z systemu AGV na co dzień.

Nastawienie na sukces

Realistyczne podejście do wyzwań związanych z implementacją AGV jest kluczowe. Ważne jest, aby być przygotowanym na to, że proces może być bardziej skomplikowany i czasochłonny, niż zakładano na początku. Nastawienie na ciągłe uczenie się, adaptację i współpracę między działami oraz z dostawcami AGV jest fundamentem dla pomyślnego wdrożenia.


Pamiętaj, że sukces wdrożenia AGV nie kończy się na dniu uruchomienia systemu. Jest to ciągły proces dostosowań, optymalizacji i szkoleń, który wymaga zaangażowania, cierpliwości i otwartości na zmiany.

Implementacja AGV to znaczący krok w kierunku zwiększenia efektywności i bezpieczeństwa w fabryce. Podejście do tego procesu z odpowiednią starannością i przygotowaniem jest kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu.


 

Podsumowanie: Jak z sukcesem wdrożyć AGV w Twojej fabryce - przewodnik krok po kroku

Wdrożenie Automatycznych Wózków Transportowych (AGV) to kompleksowy proces, który może znacząco przyczynić się do zwiększenia efektywności operacyjnej Twojej fabryki. Oto skondensowany przewodnik "krok po kroku", który pomoże Ci z sukcesem zrealizować ten projekt:

 • Ocena gotowości fabryki:

  • Przeprowadź dokładną analizę, czy Twoja fabryka jest gotowa na wdrożenie AGV, uwzględniając infrastrukturę, procesy i zaangażowanie zespołu.

 • Zrozumienie potrzeb i celów:

  • Określ, dlaczego chcesz wdrożyć AGV i jakie cele chcesz dzięki temu osiągnąć. To pomoże Ci w wyborze odpowiedniego typu AGV i dostawcy.

 • Wybór procesu do automatyzacji:

  • Zidentyfikuj procesy, które najlepiej nadają się do automatyzacji. Zacznij od prostych, dobrze zdefiniowanych zadań, aby ułatwić sobie i zespołowi adaptację.

 • Przygotowanie do rozmów z dostawcami:

  • Zgromadź wszystkie niezbędne dane i przygotuj się do rozmów z dostawcami AGV, aby mogli oni jak najlepiej zrozumieć Twoje potrzeby.

 • Wizja lokalna i analiza z dostawcami:

  • Zaplanuj wizyty dostawców w Twojej fabryce. To kluczowe dla dokładnego zrozumienia Twoich potrzeb i dostosowania oferty.

 • Wybór dostawcy i rozwiązania:

  • Na podstawie zebranych informacji i analiz, dokonaj świadomego wyboru dostawcy, który najlepiej odpowiada na potrzeby Twojej fabryki.

 • Implementacja i szkolenia:

  • Przygotuj się na wyzwania. Wdrożenie AGV to proces, który wymaga czasu, dostosowań i ciągłego szkolenia zespołu.

Kluczowe wnioski:

 • Realistyczne oczekiwania: Wdrożenie AGV to maraton, a nie sprint. Przygotuj się na to, że proces może zająć więcej czasu i zasobów niż zakładano.

 • Zaangażowanie zespołu: Sukces wdrożenia zależy od wsparcia i zaangażowania całego zespołu. Edukacja i otwartość na zmiany są tutaj kluczowe.

 • Wybór dostawcy: Nie kieruj się tylko ceną. Ważniejsze jest doświadczenie, referencje i jakość wsparcia po wdrożeniu.

 • Elastyczność i skalowalność: Wybieraj rozwiązania, które możesz rozwijać i dostosowywać do zmieniających się potrzeb Twojej fabryki.

 • Bezpieczeństwo przede wszystkim: Upewnij się, że wdrożenie AGV nie zagraża bezpieczeństwu pracowników i infrastruktury.

Pamiętaj, że wdrożenie AGV to nie tylko kwestia technologii, ale przede wszystkim ludzi i procesów. Sukces leży w odpowiednim przygotowaniu, realistycznym podejściu do wyzwań oraz ciągłym zaangażowaniu w proces adaptacji i optymalizacji.

 

Mam nadzieję, że ten artykuł dostarczył wartościowych wskazówek i inspiracji do rozpoczęcia lub optymalizacji Waszych inicjatyw związanych z wdrażaniem AGV. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości lub potrzebujecie dodatkowych informacji, nie wahajcie się skontaktować z ekspertami w tej dziedzinie.

Dziękuję za poświęcony czas i życzę sukcesów w Waszych projektach automatyzacji!

Artur Myziak CEO Grupy Myzer

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

myzer@myzer.pl

GRUPA MYZER

Myzer Sp. z o.o.

www.myzer.pl

Tli sp. z o.o.

www.tli.group